Dit betekent het coronavirus voor kinderopvang bij Doomijn

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en het Protocol Kinderopvang rondom COVID-19.

Kinderen met gezondheidsklachten

Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0 – 12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0 – 4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0 – 12 jaar. Dit betekent dat:

Kinderen wél naar de opvang mogen met de volgende klachten/kenmerken:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Af en toe hoesten
 • Met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts, zonder koorts en/of benauwdheid
 • Bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomische infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Thuisblijfregels voor kinderen

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

 • Worden getest; het kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is
 • Een huisgenoot met COVID-19 hebben, behalve als het kind een immuun contact is*
  • Een kind met een huisgenoot met een COVID-19 moet:
   • In quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
   • Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
   • Testen bij klachten
   • Z.s.m. testen
 • Een nauw contact zijn van iemand met COVID-19, behalve als het kind een immuun contact is*
  • Een kind dat een nauw contact is van iemand met COVID-19 moet:
   • In quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
   • Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
   • Testen bij klachten
 • Een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

*Een immuun contact is: als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt wordt als immuun beschouwd. Zij hoeven niet in quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19.

Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het BCO protocol Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl) en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Testbeleid kinderen

Alle kinderen van 0 – 12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0 – 12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang;
 • het kind ernstig ziek is – adviseer de ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 èn een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 èn is een contact of een overig contact (categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die COVID-19 heeft;
 • de GGD testen adviseert omdat het  kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

 

Als een kind niet getest wordt

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten (hieronder vallen verkoudheidsklachten, zoals een neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en af en toe hoesten) mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaineadvies geldt.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR- of antigeentest die door een professional wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Overige aandachtspunten

We blijven strikt de richtlijnen van het RIVM volgen. Onze medewerkers zijn verplicht het beleid van Doomijn en de richtlijnen op te volgen en maken, ter bescherming van jouw kind, de kwetsbaren in de samenleving en onze pedagogisch medewerkers, geen uitzonderingen.

Het is niet de bedoeling dat eventuele verhoging/koorts onderdrukt wordt door het geven van medicatie. Wij houden namelijk graag een helder zicht op de symptomen van jouw kind zodat we volgens beleid kunnen handelen en anderen niet in gevaar worden gebracht.