- Doomijn | Kinderopvang

Wanneer de kleinere kinderen op bed liggen, dagen wij de oudste peuters uit met extra moeilijke peuter spelletjes gericht op de basisschool.