- Doomijn | Kinderopvang

Vandaag hadden we bezoek van de Ferteljas! In het kader van de Fryske foarleswike werd door Marije van de bibliotheek het boek “Hasto oaljefant sjoen?” van David Barrow voorgelezen. Wat was dat leuk!