- Doomijn | Kinderopvang

En ook vandaag hadden we bezoek van de Ferteljas! Marije Kooistra van de bibliotheek in Lemmer kwam ook in deze groep het boek van ”Hasto oaljefant sjoen?” voorlezen. De peuters vonden het prachtig!