- Doomijn | Kinderopvang

Met spelend leren komen veel zintuigen aan bod: ruiken, voelen, zien… En wat krijgt de Sint er een mooie baard van!