- Doomijn | Kinderopvang

De peuters hebben heel veel kerstkaartjes geknutseld. De meeste hiervan brachten we naar Zorgcentrum Wilgenstede, waar ze worden uitgedeeld aan alle bewoners.