- Doomijn | Kinderopvang

De praatplaat van thema zomer wordt bekeken en besproken.. wat zien we allemaal? Er volgen hele gesprekken wat goed is voor de taalontwikkeling!