Op peuterspeelzaal Lemstervaart zijn we bezig met het thema Kleur en Vorm