Een spinnetje, een spinnetje - Doomijn | Kinderopvang

Een spinnetje, een spinnetje

Onze pedagogisch coach, Margreet Bolwerk, leest een verhaal voor van “Dikkie Dik en de spin” en ze laat er de bewegingen van een spin bij zien. En natuurlijk hoorde er een liedje van een spin bij!