Slakken sporen maken - Doomijn | Kinderopvang

Slakken sporen maken

Er zijn nu veel slakken buiten.We hebben de slakken goed bekeken en als zij zich voortbewegen dan laten ze een slijmspoor achter. De kinderen maken met lijm slakkensporen, lekker met de handen in de lijm.