Vormen - Doomijn | Kinderopvang

Vormen

De kinderen hebben vormen gezocht in de groep. Als ze dan een vorm gevonden hadden, legden zij deze op de juiste vorm op het kleed.