Toestemmingsformulier inbakeren

Via dit formulier dien je een verzoek in voor het inbakeren van jouw kind. Dit verzoek wordt behandeld door een van onze pedagogisch beleidsmedewerkers. Zij controleren je verzoek aan de hand van de actuele landelijke adviezen en geven op basis daarvan een bindend advies. Terugkoppeling hiervan ontvang je per e-mail van de locatie, mogelijk neemt de beleidsmedewerker contact met je op om te overleggen.

Hierbij geef ik toestemming om mijn kind ingebakerd te laten slapen.

  • ik instructie heb meegekregen van het consultatiebureau (arts/verpleegkundige) m.b.t. het inbakeren van mijn kind
  • ik toestemming geef dat de pedagogisch medewerker mijn kind inbakert (tot de leeftijd van max. 6 maanden, tenzij het kind al eerder kan omrollen)
  • ik zelf verantwoordelijk ben voor de eventuele gevolgen hiervan
  • dat er geen lichamelijke bezwaren zijn om mijn kind ingebakerd te slapen te leggen
  • ik verklaar dat eventueel medicijngebruik in combinatie met inbakeren is besproken met een arts (sommige medicijnen hebben een slaapverwekkende bijwerking)

Deze verklaring blijft van kracht totdat de verklaring is ingetrokken. Dit kan door het versturen van een bericht via het ouderportaal naar het kinderdagverblijf.