- Doomijn | Kinderopvang

Op de buitenschoolse opvang is er tijd en ruimte om talenten te ontwikkelen. Hierbij kunnen de kinderen zelfvertrouwen opbouwen door zichzelf te zijn.