Praktische informatie - Doomijn | Kinderopvang

Praktische informatie

Bekijk hier alle informatie over tarieven, toeslagen, vragen én bereken snel en gemakkelijk wat kinderopvang voor jou kost.

Tarieven & toeslagen

Lees meer over onze tarieven en kinderopvangtoeslag.

Lees meer

Wat kost opvang jou?

Bereken jouw maandelijkse kosten met onze rekentool.

Rekentool

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je het antwoord op de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag, en nog veel belangrijker, het antwoord dat je zoekt niet op deze pagina? Geen probleem! De afdeling Klantadvies helpt je graag verder, bel naar (038) 421 45 21 of mail naar klantadvies@doomijn.nl.

Zit luiers bij de prijs inbegrepen?

Als je kind naar een kinderdagverblijf (niet bij de peuterspeelzaal) van Doomijn gaat zit luiers inbegrepen bij de prijs.

Wat doet de oudercommissie en hoe meld ik mij hiervoor aan?

Wil jij bijdrage aan de kwaliteit van de opvang en actief betrokken worden? Dan is het misschien wel wat voor jou om bij de oudercommissie van jouw opvang te gaan. Een oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. Zij geven (gevraagd en ongevraagd) advies om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te verbeteren. Ook de communicatie naar ouders speelt hierin een rol. Als lid van de oudercommissie praat je mee over beleid en over de mate van betrokkenheid van ouders bij verschillende kwesties. Een oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders. In die vorm werk je samen met Doomijn aan goede opvang. Neem contact op met een van de pedagogisch medewerkers of de manager van jouw locatie om je aan te melden voor de oudercommissie of centrale cliëntenraad (ccr).

Wat zijn de algemene voorwaarden?

Die vind je via deze link.

Op welke officiële feestdagen is Doomijn gesloten?

Klik hier voor een overzicht van de sluitingsdagen op officiële feestdagen bij Doomijn.  

Hoe kom ik bij het ouderportaal: mijndoomijn?

Download de app. Vul 'Doomijn' in bij de url en klik op 'volgende'. Log in met de gegevens die je via de mail ontvangen hebt.

Wat krijgt mijn kind te eten en te drinken?

Als je kind naar een kinderdagverblijf van Doomijn gaat zit (fles)voeding bij de prijs inbegrepen. Bij de peuterspeelzaal* en bij de bso zit alleen de voeding inbegrepen. Deze gezonde voeding is helemaal afgestemd op de doelgroep vanuit het voedingsbeleid van Doomijn. * Welke voeding inbegrepen is, verschilt per peuterspeelzaal. Voor actuele informatie verwijzen we je graag door naar de afdeling Klantadvies.

Wat kost kinderopvang bij Doomijn?

De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van je inkomen. Bereken je kosten snel en eenvoudig via onze rekentool.

Wat moet ik doen als ik een opmerking of klacht heb?

Je kan het beste als eerst jouw vraag en/of klacht met de manager van jouw locatie bespreken. Zij hoopt deze in alle tevredenheid op te lossen. Is dit niet het geval of is de klacht van dusdanige aard en omvang dat je deze niet wilt bespreken met de manager? Dan kun je een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Doomijn. Zij is te bereiken via email: klachtenfunctionaris@doomijn.nl. Mocht de interne behandeling van de klacht niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan je je richten tot Klachtloket Kinderopvang of het geschil aanmelden bij De Geschillencommissie in Den Haag. Download klachtenreglement

Hoe is het contact met ouders geregeld?

Wij laten je graag zo veel mogelijk meegenieten van wat jouw kind bij ons beleeft. Via het ouderportaal houden wij je op de hoogte van hoe jouw kind de dag beleeft door middel van een persoonlijk dagboek. Bij het brengen en halen zorgen we er voor dat er gelegenheid is om informatie met je uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten we je graag tijdens persoonlijke gesprekken zoals ouderavonden of 10 minuten gesprekken én houden wij je op de hoogte via nieuwsbrieven via het ouderportaal.

Is er extra ondersteuning voor mijn kind in de kinderopvang?

Soms is het voor een kind om sociale of medische redenen nodig om extra ondersteuning te krijgen. Wij hebben verschillende mogelijkheden om ondersteuning te bieden, denk bijvoorbeeld aan begeleiding vanuit Kinderopvang Plus of begeleiding op het gebied van taal met het VE-programma.  Als het nodig is, werken we daarbij samen met andere organisaties. Neem contact op met Klantadvies voor meer informatie.

Welke soorten opvang zijn er?

Wij bieden kinderopvang aan in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Op het kinderdagverblijf geldt een leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar, op de peuterspeelzaal 2 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen vanaf 4 tot 13 jaar. Op sommige locaties is er ook nog de mogelijk om te kiezen voor voorschoolse opvang van 07.30 tot 08.30 uur of tussenschoolse opvang (tijd per school verschillend).

Waarvoor gebruik je het LRK nummer? En waar vind ik deze?

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer ze gebruik maken van kinderopvang door een organisatie die over een geldige LRKP-registratie beschikken. Kijk voor meer informatie op het landelijk register kinderopvang

Mijn kind zit op het kinderdagverblijf en gaat binnenkort naar de basisschool, moet ik iets doen?

De overeenkomst voor de kinderdagopvang loopt door tot en met de 4e verjaardag van jouw kind. Wil je deze periode voor een korte tijd verlengen, neem dan tijdig contact op met onze afdeling Klantadvies. Wil je de plaatsing eerder stop zetten, bijvoorbeeld omdat je kind eerder op school begint of omdat jouw kind jarig is in een vakantie? Dan kun je een email sturen naar klantadvies@doomijn.nl. Hou daarbij rekening met een opzegtermijn van een maand vanaf de datum dat de email door ons ontvangen is.

Wat zijn vrij besteedbare dagen (VBD)?

Heb of wil je een contract voor de buitenschoolse opvang? Dan kun je dit aanvullen met vrij besteedbare dagen (VBD). Deze dagen kun je per 6, 12 of 24 afnemen en zijn een kalenderjaar geldig. Ze worden omgezet naar zogenaamd ‘VBD-tegoed’. Je kunt VBD-tegoed inzetten om flexibel extra opvang aan te vragen. Dat kan in een reguliere week, maar bijvoorbeeld ook in de vakantieweken. De medewerkers beoordelen de aanvraag. Het voordeel van vrij besteedbare dagen ten opzichte van extra opvang op factuur aanvragen, is dat je met extra opvang met VBD goedkoper uit bent. Hoeveel dit precies scheelt? Kijk op de locatiepagina op doomijn.nl van jouw bso bij Tarieven. Meer weten over de voorwaarden voor vrij besteedbare dagen? Kijk dan eens in de Ouderapp bij Locatie, bso, beleid 2024.

Wat zijn de openingstijden van de buitenschoolse opvang?

De openingstijden verschillen per locatie. De bso gaat open op het moment dat de school uit is. De bso-locaties sluiten om 18.15 uur.

Hoe is het vervoer van school naar de bso geregeld?

In de meeste gevallen haalt de pedagogisch medewerker van de locatie jouw kind lopend van school. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden met de bakfiets, bus of auto. Dit wordt uiteraard geregeld door Doomijn. Benieuwd wat van toepassing is op de locatie van jouw kind? Neem dan contact op met de afdeling Klantadvies. 

Mag ik een keer kijken op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de bso?

Wij zouden het heel leuk vinden als je komt kijken! We vertellen je graag alles over onze opvang tijdens een rondleiding! Een rondleiding voor jouw locatie kan je hier aanvragen.

Op welke kinderdagverblijf-locaties bieden jullie nog superflex aan?

Met superflex is opvang al mogelijk vanaf drie aaneengesloten uren per dag en heb je vrije breng- en haaltijden (m.u.v. tussen 11.30 – 12.30 uur). Voor superflex kun je terecht op de kinderdagverblijflocaties Nieuwstraat (Alteveer) en het Kleine Woud (Apeldoorn).  

Wat zijn de openingstijden van het kinderdagverblijf?

De kinderdagverblijven zijn geopend van 07.30 - 18.15 uur. Enkele locaties zijn zelfs vanaf 07:00 uur tot 19:00 uur geopend. Bekijk de locatie naar keuze op onze website voor de exacte openingstijden of neem contact op met Klantadvies.

Mag ik een keer kijken op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de bso?

Wij zouden het heel leuk vinden als je komt kijken! We vertellen je graag alles over onze opvang tijdens een rondleiding! Een rondleiding voor jouw locatie kan je hier aanvragen.

Mijn kind ontwikkelt zich niet zoals andere kinderen. Kan het dan wel bij een peuterspeelzaal van Doomijn terecht?

Bij Doomijn geloven we in de kracht en eigen ontwikkeling van ieder kind. Ontwikkelen gaat vanzelf. Ieder kind is uniek en doet het op zijn of haar eigen manier. We kunnen ons voorstellen dat een kind bij sommige ontwikkelingsgebieden een klein beetje hulp kan gebruiken om hun eigen kracht naar boven te halen, en dat bieden wij met liefde! Deze ondersteuning hebben we gewoon in huis denk aan voorschoolse educatie of kinderopvang plus,  en mocht het nodig zijn, dan werken we daarbij samen met andere organisaties.

Mag ik een keer kijken op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de bso?

Wij zouden het heel leuk vinden als je komt kijken! We vertellen je graag alles over onze opvang tijdens een rondleiding! Een rondleiding voor jouw locatie kan je hier aanvragen.

Wanneer is de peuterspeelzaal open?

De peuterspeelzaal is het hele jaar geopend met uitzondering van officiële vakantieweken in de desbetreffende regio en op de officiële feestdagen.

Wat kost de peuterspeelzaal?

De hoogte hiervan is afhankelijk van je bruto gezinsinkomen en van de gemeente waarin je woont. Onder het kopje "tarieven" wat je terugvindt op de locatiepagina naar keuze vind je meer informatie over de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind aanmelden voor de peuterspeelzaal?

Er is geen minimale leeftijd om je kind aan te melden voor de peuterspeelzaal. Vanaf 2 jaar kan een kind starten op de peuterspeelzaal.

Vind een locatie in jouw buurt

  • {{suggestie.string}}
Selecteer types