Angst bij kinderen - Doomijn | Kinderopvang

Angst bij kinderen

Iedere dinsdag adviseert één van de pedagogisch experts van Doomijn Kinderopvang over een opvoeddilemma. Bij welk opvoeddilemma kun jij wat advies gebruiken? We kregen de volgende vraag van Herjan binnen: Hoe ga ik om met angst bij mijn kind na de coronatijd?

Uitleg expert Doomijn Kinderopvang

Pedagogisch medewerker Desiree: “Ieder kind is anders, en heeft een andere periode nodig om zich weer veilig en ontspannen genoeg te voelen om weer op ontdekking uit te gaan op de groep. Dat zagen we ook afgelopen week: er waren kinderen die enorm blij waren er weer te zijn en direct tot spel kwamen, andere kinderen hebben wat langer nodig. Hoe lang het wennen duurt, is moeilijk te zeggen. Omdat iederkind anders is, maar ook andere omstandigheden tellen mee. Verandert er nog meer, nu jouw kind naar de opvang gaat? Bijvoorbeeld in het ritme thuis?

Bevorder het wennen door je kind goed voor te bereiden op de binnenkomst, die is nu anders dan normaal. Het is fijn als jouw kind daar al iets over weet. Bespreek de aankomst voor en laat je kind kiezen: vertel dat mama of papa buiten blijft en vraag of je zoon of dochter met grote of kleine stappen naar binnen gaat lopen. Of vraag: wat ga je als eerste doen? Zo voelt je kind zich gehoord en ervaart het meer grip op de situatie.

Telijkertijd zijn kinderen erg flexibel en (veer)krachtig; je kunt erop vertrouwen dat het je kind lukt om weer te wennen! Daarbij is het ook zo dat een kind voelt hoe jij er als ouder instaat. Vertrouw op de kracht van je kind, dan neemt hij of zij dit van je over. Steun je kind als hij of zij het moeilijk heeft door wat van hem of haar over te nemen. Neem het heel lekkerlijk weer even achterop de fiets op help met aankleden, ook al kan je dochter of zoon dit al zelf. Zo houdt je kind energie over om te verwerken wat nu lastig is. Blijf kijken naar wat jouw kind nodig heeft, dat weet jij als ouder zelf het allerbeste!”