(Cyber)pesten - Doomijn | Kinderopvang

(Cyber)pesten

‘Ik heb geen dilemma en volgens mij speelt het bij mijn dochter niet. Gelukkig, maar ik ben erg benieuwd hoe Doomijn met (cyber)pesten omgaat. Zijn er tips als ik er eventueel wel mee te maken krijg?’

“Helaas speelt pesten zich niet alleen meer af in een fysieke groep, waarbij iemand of een groepje zich doelbewust gedraagt om andere(n) te kwetsen. Online speelt zich nog veel meer grensoverschrijdend gedrag af en kinderen voorbereiden om daar goed mee om te gaan, vinden we erg belangrijk. Door met de kinderen de film te kijken en deze na te bespreken, dragen we bij aan mediawijsheid. De kinderen krijgen tips mee als: reageer niet op vervelende berichten die je ontvangt maar laat ze zien aan iemand die jij vertrouwt. Geef nooit je adres, achternaam of telefoonnummer. En: chat alleen daar waar je een ander kan blokkeren.

Pesten gebeurt als onderlinge verhoudingen niet gelijk zijn en iemand of een groepje de behoefte heeft andere(n) moedwillig te kwetsen. Dat willen we vòòr zijn. Bij Doomijn hebben we de ambitie om alle kinderen te ondersteunen in hun groei naar een helpende, sociale en respectvolle burger. In de groep krijgen kinderen de kans om spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden op te doen en te leren van elkaar. Dit doen we bijvoorbeeld door niet voor elk kind alles klaar te leggen en zo het samenwerken en overleggen te stimuleren. De pedagogisch medewerkers letten ook op kansen om kinderen te verbinden, door bijvoorbeeld te zeggen: ik zie dat jij goed luistert naar de ander of: met jouw ideeën krijg je veel kinderen mee! Maar bovenal leren kinderen een sociaal leven in spel.

Door omgang met elkaar leren kinderen al jong dat je rekening moet houden met anderen en hoe je om kunt gaan met ruzies. De pedagogisch medewerkers zien dit gebeuren en coachen de kinderen in hun interacties. Tot slot hechten we grote waarde aan groepsdynamiek. De pedagogisch medewerker kijkt bewust naar de sfeer in de groep en besteed veel aandacht aan mogelijkheden voor de kinderen om elkaar te leren kennen, belangstelling en respect te hebben voor elkaar, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Want als je samen verantwoordelijk bent voor elkaar, voor de groep en voor de omgeving dan staan we samen sterk!”