Een nieuwe kans op de arbeidsmarkt als zij-instromer - Doomijn | Kinderopvang

Een nieuwe kans op de arbeidsmarkt als zij-instromer

De aanhoudende personeelstekorten vragen om een andere manier van werven. Daar weet Leoné de Beer inmiddels alles van. Als recruiter bij Doomijn is ze altijd op zoek naar innovatieve ideeën en nieuwe samenwerkingen. Dus toen Doomijn eind vorig jaar werd benaderd door het UWV voor leerwerkplekken, was ze gelijk enthousiast. Een mooie kans voor Doomijn én zij-instromers. 

De kinderopvang kampt met hoge personeelstekorten. En dat terwijl het UWV genoeg kandidaten in beeld heeft die graag aan de slag willen. Door middel van een zogenoemd BBL-voortraject biedt het UWV deze kandidaten de mogelijkheid om in te stromen in de sector. Leoné: “Dit traject is een opstap naar een BBL-traject en is speciaal bedoeld voor werkzoekenden zonder ervaring in de branche. Ze lopen stage bij Doomijn en krijgen zo de kans om te ontdekken of de functie van groepshulp bij hun past. De deelnemers krijgen daarnaast les bij Deltion of Landstede. Als dit goed bevalt, starten ze na de zomer een mbo-niveau 2 opleiding Helpende Zorg en Welzijn. En wie weet daarna óók de opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3!”  

Laagdrempelig

Voor werkzoekenden die willen re-integreren, is dit traject een hele laagdrempelige manier om als zij-instromer aan de slag te gaan. “En die bieden wij ze graag, want als maatschappelijke organisatie vinden we het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen. Tijdens de gesprekken met de potentiële kandidaten sprak ik gemotiveerde en enthousiaste mensen. Sommigen hebben de Nederlandse taal nog niet goed onder de knie en anderen missen bepaalde vaardigheden om op een reguliere manier te solliciteren en aan een baan te komen. Ik zag de frustratie bij hen omdat ze maar niet aan de slag komen, terwijl ze zoveel in hun mars hebben.” 

Taakverlichting

Het traject lost niet gelijk de personele tekorten op, geeft Leoné toe. Maar het zorgt wel voor een stukje taakverlichting op de werkvloer. Dit is voor ons ook een pilot om uit te zoeken of groepshulpen iets kunnen betekenen in de werkdruk. De kandidaten mogen natuurlijk niet alle werkzaamheden van een pedagogisch medewerker uitvoeren, maar kunnen wel helpen bij het tafeldekken, veters strikken en een boekje lezen. De verzorging blijft echt bij de pedagogisch medewerkers liggen. Daarnaast hebben we wel gekeken naar kandidaten die de Nederlandse taal voldoende spreken, zodat de medewerkers niet extra belast, maar juist ontlast worden.”  

Carla

Eén van de kandidaten met een leerwerkplek bij Doomijn is Carla (51). Met een achtergrond in de jeugdhulpverlening was de sector haar niet geheel onbekend. Maar na jaren productiewerk gedaan te hebben, bleek het lastig om weer terug te keren. “Ik heb een paar keer gesolliciteerd in de kinderopvang en zorg, maar de keuze viel steeds op iemand met meer ervaring.” Het traject voor groepshulp sprak haar daarom gelijk aan.Dit is een mooie kans om er weer in te rollen. Daarnaast ben ik graag met mijn handen bezig, dat past goed bij deze functie. Ook spreekt de doelgroep mij heel erg aan: het onbevangen van de kinderen en hoe ze zich verwonderen over dingen.” 

Ik heb het echt getroffen hier.

Waardering

Inmiddels zit het voortraject er voor Carla op en wat heeft ze het naar haar zin gehad. “Op de eerste dag voelde ik mij gelijk gewaardeerd. Doordat ik mij bezighield met de facilitaire werkzaamheden, hebben de pedagogisch medewerkers meer tijd voor de kinderen. Dat is heel fijn om te zien.” Als kers op de taart heeft Carla een contract aangeboden kregen als groepshulp en gaat ze binnenkort kennismaken op een buitenschoolse opvang. “Ik heb een diploma Agogisch Werk op zak, dus mijn manager gaf aan dat een BBL-traject helemaal niet nodig is om aan de slag te gaan als groepshulp. Daarnaast ben ik gekwalificeerd voor de bso, dus zou ik mijn uren als groepshulp kunnen aanvullen met het werken als pedagogisch medewerker. Ik vind het heel mooi dat ik die kans krijg en besef dat ik het echt getroffen heb hier!”