Kinderdagverblijf of gastouder: de voor- en nadelen - Doomijn | Kinderopvang

Kinderdagverblijf of gastouder: de voor- en nadelen

Er bestaan verschillende soorten opvang voor jouw baby, dreumes of peuter. Als je gaat voor professionele opvang, heb je de keuze uit het kinderdagverblijf, de peuteropvang of een gastouder. Van praktische zaken tot persoonlijke voorkeuren: jij wilt uiteraard de beste keuze maken voor jouw kind. We zetten voor je op een rijtje wat de verschillen tussen de kinderopvang of een gastouder zijn.

Ruimte en inrichting

Een gastouder vangt jouw kind op in een vertrouwde, huiselijke omgeving. Bij jou thuis of bij de gastouder aan huis. De groepsruimtes van de dagopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang zijn speciaal voor dat doel, en met een pedagogische visie, ingericht. Daardoor kan jouw kind kiezen uit méér verschillende speel- en ontdekhoeken met allerlei materiaal; meer ontwikkelkansen dus! De buitenruimte van de kinderopvang is vaak groter dan een gemiddelde tuin en dat betekent méér mogelijkheden om met zand, water en natuurlijke materialen te spelen, en ook spannende paadjes en bosjes die ontdekt mogen worden. Kies jij voor een vertrouwde plek of meer ruimte voor ontwikkeling?

Groepsgrootte

Sommige kinderen gedijen goed in een kleine groep. Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen opgevangen. De groepen op de kinderopvang zijn groter, waardoor de kans groter is dat jouw kind een ander kind treft waar het graag mee speelt. Daarbij krijgt jouw kind alle kans kennis te maken met verschillende mensen en doet het meer ervaring op met bijvoorbeeld op je beurt wachten, delen of kleine conflictjes oplossen. Dat is zowel als voorbereiding op de basisschool, als ook op de naschoolse opvang (bso) heel goed voor de sociale ontwikkeling! Kleiner of groots in kleinschaligheid: wat past bij jouw kind?

Gelijke kansen

Gastouders brengen vaak een schat aan ervaring, en voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Ze stimuleren de groei en ontwikkeling van kinderen met de kennis die ze hebben. In de kinderopvang zijn alle pedagogisch medewerkers speciaal geschoold, zodat zij kennis hebben van alle ontwikkelingsgebieden. De medewerkers kunnen op speelse wijze extra ondersteuning bieden, als dat nodig is. Kinderopvang heeft een officiële taak om de ontwikkeling te stimuleren. Bij Doomijn doen we dat niet door leerdoelen na te streven, maar wél door de inrichting en het aanbod bewust te kiezen. De kinderwereld noemen we dat. Zo bieden we elk kind gelijke kansen voor op de basisschool. Kies jij voor ervaring of scholing?

Eén of meer begeleiders

Bij gastouderopvang ben je vaak afhankelijk van één persoon. Dat betekent: altijd een vertrouwd gezicht, maar óók dat er bij ziekte of vakantie soms geen opvang is. Sommige gastouderbureaus zorgen in dit geval wel voor een reserve-gastouder. In de kinderopvang staat er een vast team van pedagogisch medewerkers klaar, waarbij jouw kind een eigen mentor krijgt die de ontwikkeling van jouw kind volgt en deelt. Daarnaast ben je door meerdere personen zeker van extra controle: in de kinderopvang wordt standaard gewerkt met het ‘vier-ogen-principe’. Ook na schooltijd staat er in de meeste gevallen een team klaar. En wat zo mooi is: ieder teamlid brengt eigen talenten mee, om de kinderen veel verschillende activiteiten en ervaringen te bieden. Is een bekend gezicht voor jouw kind belangrijk, of is een team van meerwaarde?

Naast deze verschillen zijn er natuurlijk nog veel meer zaken die meespelen bij het kiezen van opvang voor jouw kind. Zoals locatie, openingstijden en kosten. En vergeet vooral jouw gevoel en intuïtie niet! Welke soort opvang past bij jou en je kindje en waar let je op bij je keuze? Meer tips en een handige checklist vind je in ons online magazine.