Regels rondom tijd bij kinderen - Doomijn | Kinderopvang

Regels rondom tijd bij kinderen

Iedere dinsdag adviseert één van de pedagogisch experts van Doomijn Kinderopvang over een opvoeddilemma. We kregen de volgende vraag ingestuurd van Helma: “Mijn dochter (13) zegt dat zij altijd eerder naar huis moet dan de rest, als ze ’s avonds nog afspreekt. Hoe bespreek ik dit met haar?”

tekening van bomen

Uitleg expert Doomijn Kinderopvang

Onze pedagogisch coach Ingrid Bakermans geeft antwoord: “Uit je vraag begrijp ik dat je met jouw tiener een tijd afspreekt, en dat zij aangeeft dat de anderen later naar huis mogen komen. Het belangrijkst is om in gesprek te gaan en te blijven. Ieder kind wordt graag gehoord en begrepen. Vraag wat dit met haar doet en vraag haar een voorstel te doen. Daarna kun je uitleggen waarom jij juist een ander tijdstip voorstelt. Je kunt je bezorgdheid of redenen hiervoor aangeven. Belangrijk is om haar emotie steeds te ontvangen en erkennen: ‘Jij vindt het raar dat ik me hier zorgen om maak.’

Op deze leeftijd worden leeftijdsgenoten steeds belangrijker. Pubers leven in een zogenoemde ‘peergroup’; zij ondersteunen elkaar in het vinden van hun identiteit. Op weg naar volwassenheid stemmen zij hun gedrag af op dat van de groep.

Vraag jezelf ook eens af hoeveel verantwoordelijkheid jij denkt dat je kind kan dragen. Vaak is een kind al een stap verder in ontwikkeling dan jij! Als je er zelf ook van overtuigd bent dat de anderen op een ander tijdstip naar huis mogen, kun je tot een deal proberen te komen.

Durf je het dan aan om meer verantwoordelijkheid bij je kind neer te leggen en de consequenties te bespreken? Zo leert je dochter wel dat afspraken nakomen belangrijk is. En bedenk je dat gezamenlijk iets later thuis komen weer veiliger is dan alleen. Succes!”