- Doomijn | Kinderopvang

Kleuren (her)kennen, fijne motoriek stimuleren en dat allemaal middels spelvormen. “Het lijken wel snoepjes juf Arenda!”