- Doomijn | Kinderopvang

Op de groepen werken wij met dagritme kaarten. Dit geeft structuur en kinderen vinden het prettig om te weten wat ze gaan doen. Het geeft zekerheid en veiligheid!