- Doomijn | Kinderopvang

De kinderen hebben voorbereidingen gedaan voor de kerstmarkt en allemaal mooie dingen in elkaar geknutseld.