- Doomijn | Kinderopvang

Door het maken van kerstballen van klei stimuleren wij de sensorische ontwikkeling van onze peuters.