- Doomijn | Kinderopvang

Vandaag kwam onze vakdocent Daniëlla op bezoek en hebben we heel veel liedjes gezongen en gedanst. Het was een gezellige ochtend met veel beweging.