- Doomijn | Kinderopvang

Met het IKC het thema bouwen/wonen gedaan. We hebben dit thema afgesloten met een kijkmiddag door de hele school. Het was mooi om de opbouw in de verschillende groepen te zien.
Dit is onze flat.