- Doomijn | Kinderopvang

‘Tierelierelente tierelierelee, ik heb een bloemenslinger en daar zwaai ik mee’. Met een vrolijk gekleurde bloemenslinger in de hand, dansen en zwieren de kinderen bij de muziekactiviteit.