- Doomijn | Kinderopvang

Met het thema vervoer maken we een eigen weg. Hier kunnen auto’s rijden, maar ook fietsers, vrachtauto’s, politie auto’s etc. Zo komen we vanzelf tot leuke gesprekken.