- Doomijn | Kinderopvang

Op de buitenschoolse opvang bieden wij gezonde voeding aan. De kinderen mogen hier een workshop over volgen om te begrijpen wat dit inhoudt.