- Doomijn | Kinderopvang

Ùs hoanne hjit fan Foppe, hy kin oh sa roppe fan kukeleku!

We binne in ferske kan it oefenjen Oer Foppe de hoanne.
We zijn een liedje aan het oefenen over Foppe de haan.