- Doomijn | Kinderopvang

Vandaag hebben we gekeken wat je kunt gebruiken of aan kunt doen bij de zon, bij wind en bij regen. Wij kunnen ook heel goed zelf wind maken.