Aan tafel - Doomijn | Kinderopvang

Aan tafel

Een kind vraagt: ”Weet je wat appelstroop in het Engels is?’ Een ander kind antwoord: ”Nee!” Waarop het kind zegt: ”Dat noem je appelstruup!”