Modder - Doomijn | Kinderopvang

Modder

Op de peutergroep zijn we bezig met het thema: ‘De boerderij.’ Vandaag staat het varken centraal. En varkens rollen heel graag in de modder. Daarom zijn de kinderen druk bezig geweest om modder te maken voor de varkens!