Sorteren - Doomijn | Kinderopvang

Sorteren

Pasta in 3 kleuren, bakjes, lepeltjes en kijk wat er gebeurt…
Sorteren….zo mooi om te zien dat zoiets dan spontaan ontstaat!