Thema boeken - Doomijn | Kinderopvang

Thema boeken

Ook sluiten onze boeken aan bij het thema dat plaats vindt. De peuters mogen zelf de boekjes pakken en bekijken. Onderling worden de plaatjes besproken. In de kring worden de kinderen voorgelezen.