Inbakerverzoek - Doomijn | Kinderopvang

Inbakerverzoek

Via dit formulier dien je een verzoek in voor het inbakeren van jouw kind. Dit verzoek wordt behandeld door een van onze pedagogisch beleidsmedewerkers. Zij controleren je verzoek aan de hand van de actuele landelijke adviezen en geven op basis daarvan een bindend advies. Terugkoppeling hiervan ontvang je in het ouderportaal mijndoomijn, mogelijk neemt de beleidsmedewerker contact met je op om te overleggen.

Hierbij verzoek ik om mijn kind ingebakerd te laten slapen.

  • ik dit verzoek indien na overleg met het consultatiebureau (arts/verpleegkundige) en dat zij mij instructies hebben gegeven over het inbakeren van mijn kind.
  • ik toestemming geef dat de pedagogisch medewerker mijn kind inbakert (tot de leeftijd van max. 6 maanden, tenzij het kind al eerder kan omrollen)
  • ik zelf verantwoordelijk ben voor de eventuele gevolgen hiervan
  • er geen lichamelijke bezwaren zijn om mijn kind ingebakerd te slapen te leggen
  • eventueel medicijngebruik in combinatie met inbakeren is besproken met een arts (sommige medicijnen hebben een slaapverwekkende bijwerking)

Deze verklaring blijft van kracht totdat de verklaring is ingetrokken. Dit kan door het versturen van een bericht via het ouderportaal naar het kinderdagverblijf.