Een dag op pad met een pedagogisch coach - Doomijn | Kinderopvang

Een dag op pad met een pedagogisch coach

Bij Doomijn werken meerdere pedagogisch coaches. Zij zijn onderdeel van de afdeling Pedagogiek, Kwaliteit en Ontwikkeling. Deze collega’s implementeren, evalueren en actualiseren het pedagogisch beleid van Doomijn en staan samen met de managers klaar voor de pedagogisch medewerkers.

Ben jij benieuwd hoe een dag als pedagogisch coach bij Doomijn eruitziet? Onze collega Naomi Baas neemt je in deze blog mee in één van haar werkdagen!

09.00 uur

Mijn dag begint op een kinderdagverblijf in Zwolle. De pedagogisch medewerkers maken zich zorgen om een baby die veel huilt en hebben mij gevraagd langs te komen. Samen gaan we in gesprek over de zorgen die er zijn. Ik stel korte vragen om te achterhalen wat het probleem is: hoe vaak huilt deze baby op een dag? Wanneer gebeurt dit vooral? Wat hebben jullie al geprobeerd om de baby te kalmeren? Op dat moment ben ik sparringpartner voor de pedagogisch medewerkers.

9.45 uur

We observeren de baby en brainstormen over wat hij écht nodig heeft. Achter elk gedrag schuilt namelijk een behoefte. Als coach koppel ik de vraag of zorg van de pedagogisch medewerker aan één van de vier opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven. Ik benoem dat in dit geval de zorgen gaan over ‘het bieden van emotionele veiligheid’, en samen bespreken we welke interactievaardigheden de medewerkers kunnen inzetten om deze emotionele veiligheid te vergroten.

In eerste instantie richten we ons op de interactievaardigheid ‘sensitieve responsiviteit’. We spreken samen af dat er altijd één pedagogisch medewerker op de groep staat, in het zicht van de baby. De pedagogisch medewerker gaat regelmatig even bij de baby op de grond zitten om hem tot spel te helpen. Daarnaast maakt ze lichaamscontact door te knuffelen of een hand op zijn rug te leggen.

Ook zetten we in op ‘praten en uitleggen’. Dit houdt in dat je als pedagogisch medewerker benoemt wat je gaat doen vóórdat je het doet, vertelt wat er om de baby heen gebeurt en emoties benoemt. Zo komen we tegemoet aan de behoefte van de baby en zorgen we dat hij zich weer fijn voelt. De concrete afspraken die we maken, worden teambreed opgepakt en gecommuniceerd met de ouders. We plannen een vervolgafspraak om te bespreken hoe het gaat en ik geef aan dat de pedagogisch medewerkers mij altijd mogen bellen of mailen met vragen of zorgen.

Als coach stel ik vragen waarmee ik de ander de kans geef zoveel mogelijk zélf de antwoorden te bedenken.

11.15 uur

Wanneer ik verder loop door de gang, komt een pedagogisch medewerker naar me toe: “Naomi, heb je nog even? Ik wil graag iets met je bespreken”. Ik maak even tijd voor haar vrij en samen gaan we in gesprek. De pedagogisch medewerker vertelt: “Een driejarig meisje bij ons op de groep is bezig om zindelijk te worden, maar ze heeft af en toe nog een ongelukje. Haar ouders willen graag dat ik haar dan een tijdje in een natte broek laat lopen, zodat ze hiervan leert, maar dat wil ik niet. Dit heb ik al aangegeven bij de ouders, maar ze blijven bij hun standpunt. Hoe kan ik nu uitleggen dat wij hier niet achter staan vanuit ons beleid?”

Als coach stel ik vragen waarmee ik de ander de kans geef zoveel mogelijk zélf de antwoorden te bedenken. De pedagogisch medewerkers zijn professionals en hebben enorm veel kennis. Wanneer ze zelf met een oplossing komen, groeit hun zelfvertrouwen. Soms heb je alleen even iemand nodig die de juiste vragen stelt om je aan het denken te zetten!

11.55 uur

Het is bijna lunchtijd, dus ik zoek een ruimte waar ik even kan lunchen en wat dingen kan uitwerken. Het is belangrijk om kort te noteren wat ik besproken heb en met wie, zodat ik er een volgende keer weer op kan terugkomen en kan vragen hoe het gaat.

Tussendoor belt een collega pedagogisch coach mij op, ze wil even sparren over een situatie op een peuterspeelzaal. Soms hebben we als coach ook de behoefte om even met een collega te overleggen. We bespreken of de lijn die we in willen zetten met een team de beste richting is.

15.15 uur

’s Middags is het tijd voor een bezoek aan een bso. Met dit team en hun manager heb ik besloten om Video Interactie Begeleiding (VIB) in te zetten, om in te zoomen op de groepsdynamiek. Deze middag kom ik meerdere video-opnames maken. Ik film een tafelmoment en verschillende vrije situaties waarin kinderen binnen en buiten spelen. Ik maak beelden met alleen kinderen erop en beelden met kinderen en pedagogisch medewerkers samen. De week hierna staat een afspraak met het team gepland om de beelden samen terug te kijken en de initiatieven van kinderen te observeren. Na het opnemen van de beelden ga ik naar huis. Vanavond geef ik nog een training in Wijkcentrum Holtenbroek.

tekening van bomen

18.30 uur

Na even lekker te hebben gegeten met mijn gezin, ga ik naar het wijkcentrum toe. Om 18.30 uur maak ik de zaal klaar, zet de PowerPointpresentatie aan en regel koffie en thee. Vanaf 19.00 uur geef ik een training ‘Pedagogisch werken bij Doomijn’. Op deze avond gaan we in op de pedagogiek van Doomijn, bekeken vanuit ons beleid. Met verschillende interactieve werkvormen inspireren we elkaar deze avond en hebben we de tijd om casussen in te brengen. Na afloop ga ik moe, maar voldaan weer naar huis.

Dit was een voorbeeldwerkdag als pedagogisch coach, maar elke dag biedt in deze functie weer nieuwe uitdagingen en ervaringen! Ik ben dankbaar en vind het geweldig om deel uit te mogen maken van dit prachtige werk: het werken met de kinderen waar ons hart ligt.

Werken bij Doomijn

Wil jij ook werken bij Doomijn? Neem een kijkje tussen onze vacatures en solliciteer!

Bekijk vacatures