Feestdagenstress: de vraag achter het gedrag - Doomijn | Kinderopvang

Feestdagenstress: de vraag achter het gedrag

Herken je die stress rond de feestdagen? ‘Wie nodigen we het eerst uit met kerst?’ of: ‘Hoe schotelen we de hele familie een fantastisch feestmaal voor én zorgen we dat het huis aan kant is?’ December is niet altijd een feest… Ook kinderen kennen feestdagenstress. Dit uiten ze meestal in gedrag. Bij jonge kinderen zien we vaak een terugval in primaire functies: ze eten slechter, kunnen moeilijker in slaap komen of zijn opeens niet meer zindelijk. Andere kinderen zijn ineens drukker of juist stiller dan gebruikelijk. Het magisch denken van kinderen maakt dat ze geen onderscheid kunnen maken tussen fantasie en werkelijkheid. Als een kind niet precies snapt wat er om hem heen gebeurt, helpt zijn fantasie om dit te verklaren. En dan kan het bijvoorbeeld een heel eng idee zijn dat Sinterklaas álles van je weet. Dat alles zich afspeelt in de lange, vermoeiende periode tussen de herfst- en kerstvakantie – waarin veel dingen al anders gaan – helpt ook niet mee. Geen wonder dat de leuke spanning soms omslaat!

Het magisch denken van kinderen maakt dat ze geen onderscheid kunnen maken tussen fantasie en werkelijkheid.

Opvoedingsdoelen

Ook in de dagen rondom Sinterklaas en kerst werken we bij Doomijn aan vier opvoedingsdoelen. Deze dragen namelijk bij aan het optimaal welbevinden van kinderen. We zorgen voor een gevoel van veiligheid om je te kunnen blijven ontwikkelen (1), investeren in het ontdekken van persoonlijke competenties en talenten van kinderen en sluiten daarbij aan (2), bieden duidelijkheid over sociale spel- en gedragsregels en helpen kinderen bij vaardigheden om te kunnen functioneren in de groep (3) en dragen afspraken uit waardoor je respectvol met elkaar en de omgeving om kunt gaan (4). Hiermee geven we kinderen duidelijkheid en houvast, óók bij stress.

Omgaan met stress bij jouw kind – 4 tips

Soms vraagt gedrag extra aandacht en energie van de omgeving en dat is best lastig! Bij Doomijn kijken we altijd naar de vraag achter het gedrag. Want door je af te vragen wat er aan de hand is, kun je zoeken naar een oplossing. Vaak weten kinderen trouwens heel goed zelf aan te geven waar de stress vandaan komt. Ik hoorde laatst een jongen op de bso antwoorden op de vraag waarom hij zo hard praatte: “Ik ben zo bang dat ‘Ozosnel’ nat wordt” (item uit het Sinterklaasjournaal, red.).

Vier tips voor het omgaan met feestdagenstress bij jouw kind:

  1. Gebruik een aftelkalender – Met een aftelkalender krijgt je kind meer grip op het begrip ‘tijd’. Ook breng je structuur aan door meer dan anders stil te staan bij wat er op die dag gaat gebeuren.
  2. Zorg voor rust – Kinderen kunnen baat hebben bij een paar dagen rust, bijvoorbeeld door niet al op 6 december direct de kerstboom op te zetten.
  3. Kijk naar je kind en stel vragen – Het belangrijkst is om te kijken naar je kind: wat wil je mij eigenlijk zeggen en wat heb je nu nodig? Wilde je kind laten zien dat hij iets kan? Laten horen dat hij er is? Zorgen dat hij bij de groep hoort? Een eigen keuze maken? Praat hierover met je kind, stel vragen en wees nieuwsgierig. Zo kom je erachter waar de behoefte ligt.
  4. Beperk je eigen stress – Vergeet ook je eigen behoeftes niet! Ervaar jij stress, zorg dan voor minder taken op je bord of serveer een minder sjiek kerstdiner. Want die rust doet jouzelf én de kinderen goed.