Is er extra ondersteuning voor mijn kind in de kinderopvang? - Doomijn | Kinderopvang

Is er extra ondersteuning voor mijn kind in de kinderopvang?

Soms is het voor een kind om sociale of medische redenen nodig om extra ondersteuning te krijgen. Wij hebben verschillende mogelijkheden om ondersteuning te bieden, denk bijvoorbeeld aan begeleiding vanuit Kinderopvang Plus of begeleiding op het gebied van taal met het VE-programma.  Als het nodig is, werken we daarbij samen met andere organisaties. Neem contact op met Klantadvies voor meer informatie.