Waarvoor gebruik je het LRK nummer? En waar vind ik deze? - Doomijn | Kinderopvang

Waarvoor gebruik je het LRK nummer? En waar vind ik deze?

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer ze gebruik maken van kinderopvang door een organisatie die over een geldige LRKP-registratie beschikken. Kijk voor meer informatie op het landelijk register kinderopvang