Wat moet ik doen als ik een opmerking of klacht heb? - Doomijn | Kinderopvang

Wat moet ik doen als ik een opmerking of klacht heb?

Je kan het beste als eerst jouw vraag en/of klacht met de manager van jouw locatie bespreken. Zij hoopt deze in alle tevredenheid op te lossen. Is dit niet het geval of is de klacht van dusdanige aard en omvang dat je deze niet wilt bespreken met de manager? Dan kun je een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Doomijn. Zij is te bereiken via email: klachtenfunctionaris@doomijn.nl. Mocht de interne behandeling van de klacht niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan je je richten tot Klachtloket Kinderopvang of het geschil aanmelden bij De Geschillencommissie in Den Haag.

Download klachtenreglement