Ouders zijn onvervangbaar: zo betrekken we jou bij de opvang - Doomijn | Kinderopvang

Ouders zijn onvervangbaar: zo betrekken we jou bij de opvang

boom met eend tekening

Stel je jouw kind de vraag: ‘Wie is de beste mama of papa van de wereld?’ Dan is het antwoord: ‘Jij.’ Zonder twijfel of aarzeling. Eén van de overtuigingen van Doomijn is dan ook dat ouders onvervangbaar zijn. Als jij als ouder betrokken bent bij de opvang, heeft dat een positieve invloed op de ontwikkeling kinderen. In deze blog vertellen we je hoe en waarom we jou als ouder betrekken bij de opvang en wat jouw rol hierin kan zijn.

Wat vindt je kind fijn? Wat niet? En wat vind jij belangrijk voor jouw kind? Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we veel vragen over de voorkeuren van je kind én van jou als ouder. ‘We willen graag zoveel mogelijk weten over thuis en wat jij als ouder ziet en belangrijk vindt. Zo proberen we jou en je kind echt te zien’, vertelt Désirée Dobma, beleidsmedewerker pedagogiek bij Doomijn. Met deze informatie spannen we ons in om de leefwereld thuis en op de groep te verbinden. ‘Ook spreken we wederzijds uit wat we van elkaar verwachten. Zo vinden wij het bijvoorbeeld heel fijn als je verhalen of ontwikkelingen van je kind met ons deelt. Zo kunnen we nog beter samen opgaan in de zorg voor je kind. Én samen genieten van de ontwikkelingen van je kind.’

Verhalen en ontwikkelingen delen

De ervaringen van je kind op de opvang delen we op onze beurt graag met jou. ‘In de eerste jaren gaat de ontwikkeling van een kind zo snel. Daarom vertellen we in onze dagelijkse overdracht over de momenten waarin we de ontwikkelkracht van jouw kind hebben gezien. Om samen van te genieten en ons over te verwonderen. En dat doen we ook met foto’s of verhaaltjes in ons ouderportaal.’
Maar de uitwisseling gaat natuurlijk niet één kant op. ‘We gaan graag met je in gesprek over de ontwikkeling van je kind. Niet alleen om eventueel te helpen, maar ook om elkaar te bevragen: zie jij wat wij zien? Wat werkt thuis het best? En op de opvang?’, vertelt Désirée. Wat daarbij helpt, is dat we een kind op de opvang in een andere omgeving zien: als onderdeel van een groep kinderen, zonder jou als ouder. ‘We zien soms andere dingen dan thuis. Door verhalen te delen, versterken we elkaar.’ Misschien kunnen we samen het antwoord vinden op bepaalde opvoedvragen en tips uitwisselen. Alles met als doel om te achterhalen hoe we je kind nog beter kunnen ondersteunen.

Vraag of twijfel?

Heb je een (opvoed)vraag? Désirée: ‘Hoe doen andere ouders dit? Doe ik dit goed? Uit onze ervaring blijkt dat dit soort vragen bij ouders spelen. Twijfels en onzekerheid horen soms bij het ouderschap. Wij delen onze ervaring en expertise graag met je. Je kunt je vraag dus altijd aan een medewerker op de groep stellen. Misschien herkent ze bepaald gedrag, of heeft ze tips over hoe ermee om te gaan.’

De medewerkers op de groep kunnen ook samen met een pedagogisch coach van Doomijn kijken naar de behoefte van een kind. ‘Bijvoorbeeld als een baby meer huilt dan gemiddeld en ze nog niet helemaal haar draai vindt, ondanks alle goede zorgen, kan een pedagogisch coach meekijken.’ Voordat pedagogisch medewerkers deze hulp inschakelen, overleggen ze dit met jou als ouder. De pedagogisch coach helpt de medewerkers dan verder op weg. De tips en informatie van de coach delen de medewerkers uiteraard ook graag weer met jou.

'We hebben ook op veel locaties een familiemuur: een plek met foto’s van jou en bijvoorbeeld je partner, broertjes of zusjes en huisdieren. Kinderen vinden het erg fijn om hiernaar te kijken én leuk om de foto’s van elkaar te zien en met elkaar hierover in gesprek te gaan.'

Désirée Dobma, beleidsmedewerker pedagogiek

Schuldgevoel omdat je je kind naar de opvang brengt?

Je schuldig voelen omdat je je kind naar de opvang brengt is vervelend. Désirée: ‘Het is een gevoel dat veel ouders delen, blijkt uit interviews die we hebben gehouden. Maar het is echt niet nodig, want de opvang is een broedplaats voor ontwikkeling en een mooie aanvulling op thuis. Je geeft je kind extra ontwikkelkansen voor een goede start in het leven.’ En aan het einde van de dag komt je kind fijn weer thuis. ‘Al komt jouw kind graag bij ons en is het gek op de pedagogisch medewerkers, wij weten dat jij degene bent aan wie je kind al zijn of haar verhalen kwijt wil en bij wie het rust vindt.’

Onvervangbaar, zoals we al zeiden.