Baby’s en muziek: 12 tips voor thuis - Doomijn | Kinderopvang

Baby’s en muziek: 12 tips voor thuis

boom met eend tekening

Iedereen wordt geboren met muzikale aanleg. Daarover is Daniëlla, consulent Muziek bij Doomijn Kinderopvang duidelijk. ‘Rond 20 weken zwangerschap kunnen baby’s jou al horen praten en zingen. Vooral lage stemmen, van bijvoorbeeld vaders, komen goed door vruchtwater heen. Wat ze in de buik horen, kunnen ze buiten de buik herkennen.’ Contact maken met je baby door geluid, kan dus vanaf dat moment. Waarom je dat zou willen? ‘Geluid prikkelt. Muziek is universeel troostend en wiegeliedjes zijn van fundamenteel belang voor de taalontwikkeling van een kind. Ze leren zo het ritme van taal, klanken, fraseren en zoveel meer.’ Maar niet alleen de taalontwikkeling van je baby wordt aangesproken. Muziek is een speelse manier om álle ontwikkelingsgebieden van je baby te prikkelen. Niets dan goeds over muziek maken met en voor kinderen dus. Maar hoe doe je dat precies bij (en met!) baby’s? Twaalf tips voor thuis.

Zo leer je liedjes

Van menig (nieuwe) ouder is de kennis van kinderliedjes niet helemaal up to date. Wil je kinderliedjes leren, probeer dan eens:

-Deze lijsten op YouTube:

Leer de liedjes van de speellijsten en zing het vervolgens zelf. Eventueel met muziek op de achtergrond, maar je baby heeft het liefst alleen jouw stem.

-De 10-weekse cursus Muziek op Schoot voor jou en je kind samen, gegeven door Daniëlla.

-Of zoek zelf leuke kinderliedjes op. Belangrijk daarbij: ‘Dat het rustig wordt gezongen, dat de zang hoog is en dat er niet teveel mini-discodreun achter zit.’

  • Tip: in de nieuwsbrief van de locatie van je kind wordt vaak vermeld welke liedjes de kinderen op de opvang te horen krijgen. Leuk om daar thuis bij aan te sluiten!

tekening van bomen

Op de opvang

Op alle locaties van Doomijn wordt gezongen en wordt muziek gemaakt. Van het goedemorgen-lied tot het opruim-lied en muziek die past bij een thema. Daniëlla geeft als consulent Muziek ook twee keer per jaar een speciaal muziekoptreden op elke locatie.