Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling van mijn kind? - Doomijn | Kinderopvang

Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling van mijn kind?

Wat is taalontwikkeling? Waarom is het belangrijk? Hoe stimuleer je de taalontwikkeling van je kind? En hoe draagt de kinderopvang bij aan de ontwikkeling van taal? Naar deze vragen en meer kijken we samen met Jardie Mensink, pedagogisch coach bij Doomijn. Met een studie in jeugd- en ontwikkelingspsychologie en pedagogiek, én een achtergrond in het onderwijs en de jeugdzorg, kan ze eindeloos vertellen over taal en de ontwikkeling hiervan bij kinderen.

Wat is taalontwikkeling?

Voordat we naar taalontwikkeling kijken, zetten we een stapje terug. De ontwikkeling van een kind delen we op in drie ontwikkelingsgebieden: lichamelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Jardie: “Praten we over cognitieve ontwikkeling, dan hebben we het over de ontwikkeling van intelligentie, het geheugen en hoe we informatie verwerken. Taalontwikkeling kun je ook plaatsen onder cognitieve ontwikkeling, het is met elkaar verweven.”

Van vormeloze geluiden tot brabbelen, woordjes en korte zinnetjes: de ontwikkeling van taal bij je kind begint al in de buik en gaat het hele leven lang door. Eenvoudig gezegd leert een kind taal door het contact dat hij heeft met jou en anderen. Maar er zijn nog meer factoren die hier invloed op hebben . Om er een paar te noemen: de omgeving (bijvoorbeeld: wat voor taal spreken ouders en andere mensen rondom het kind?), het leven (wat maakt het kind allemaal mee en hoe veilig voelt hij zich?), genetica (is er sprake van een taalstoornis zoals dyslexie?) en nog veel meer.

Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling van mijn kind?

Hoe de taalontwikkeling van een kind verloopt, verschilt per kind. Al zijn er algemene ontwikkelingen te benoemen per fase en leeftijd. Wil je de taalontwikkeling van je kind stimuleren, dan zijn de volgende voorwaarden belangrijk.

Goed om te onthouden: het verhaal uitlezen is niet het doel, het samen bezig zijn met het boek en praten, dat is het doel!

NCJ, voorleestips

Hoe gaan we om met taalontwikkeling bij Doomijn?

Jardie: “Een kind heeft natuurlijk veel sociaal contact op de opvang, dat is ontzettend goed voor de taalontwikkeling. Spelen met leeftijdsgenootjes helpt jouw kind op gebied van praten, ontdekken, grenzen stellen, woordjes leren en nog veel meer. Zo leert een kind zich steeds beter uit te drukken, wat belangrijk is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij Doomijn zorgen we ervoor dat we aan alle bovenstaande voorwaarden voldoen. We sturen op succeservaringen door jouw kind écht te zien voor wie hij of zij is. Daar staan we voor.”

Wat als er een probleem is met de taalontwikkeling van mijn kind?

Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Sommige kinderen hebben een taalontwikkelingsachterstand (TOA) of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hoe weet je of je kind een achterstand of stoornis heeft in de taalontwikkeling? Jardie: “Dit merk je vaak  aan het gedrag van het kind. Hij uit zich heel basaal bijvoorbeeld, door structureel te slaan en schoppen. Als dan blijkt dat hij nog niet (goed) kan praten, dan verwijzen we ouders naar de huisarts of het consultatiebureau.”

Het consultatiebureau of de huisarts is je beginpunt als je vermoedt dat er iets niet goed gaat bij de taalontwikkeling van je kind. “Zij kunnen je kind doorverwijzen. Je kunt dan terecht bij een logopedist bijvoorbeeld, of bij een audiologisch centrum. Daar kan een logopedist of orthopedagoog een diagnose stellen als dit nodig is.”

Professionele hulp bij taalontwikkeling: VVE 

Heeft je kind een taalontwikkelingsachterstand? Dan kan het zijn dat hij Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgt aangeboden. Dit is een programma dat zich richt op de ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. De bedoeling is dat VVE een onderwijsachterstand voorkomt.

Voorschoolse Educatie richt zich op kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Het wordt bijvoorbeeld aangeboden op speciale peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook Doomijn heeft VE-peuterspeelzalen. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2.

Meer lezen over VVE kan hier.

Wist je dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek?

Praktische tips voor praten met je kind

  • Praat rustig. Dan kan je kind je volgen
  • Zeg niet te veel in één keer. Vraag je meerdere dingen in één keer? Of geef je drie opdrachten tegelijk? Je kind onthoudt alleen het laatste. Gebruik dus korte zinnen en vraag niet teveel.
  • Sluit aan bij de interesse van je kind.
  • Foutje? Niet direct corrigeren. ‘Ik leesde het boek.’ Als je kind een foutje maakt, hoef je hem niet gelijk te corrigeren. Fouten maken mag en oefenen met praten moet veilig voelen. Wat je wel kunt doen:
  • Spreek zelf juist Nederlands. Spreek zelf wel altijd (grammaticaal) correct. Ga bijvoorbeeld door op wat je kind zegt: “Las je dit boek? Wat vond je ervan?” Je herhaalt dus niet de fout van je kind. Let ook op je eigen taalgebruik. Een valkuil voor veel volwassenen is bijvoorbeeld het gebruik van verkleinwoorden. “Tegen kleine kinderen hebben we vaak de neiging om in verkleinwoorden te praten. Dat is niet per se fout, maar ook niet nodig. Dus niet: ‘Het koetje staat in de wei’, maar: ‘De koe staat in de wei’. Geef het beest(je) de juiste naam.”
  • Geef het goede voorbeeld. Een kind doet je na. Lees jij een boek? Dan is de kans groter dat hij ook een boek pakt. Dus: praat, lees, zing, schrijf, luister naar muziek en  speel (taal)spelletjes!
  • Maak het speels! Je kunt een boek voorlezen. Of… erbij bewegen en zingen. Je kunt praten, of… memory spelen. Er is zoveel mogelijk! Op zoek naar tips? Kijk eens bij onze activiteiten.