Kinderdagverblijf het Kleine Woud

Op ons kinderdagverblijf is het leven goed en reuze gezellig. We zijn namelijk gevestigd in een multifunctioneel centrum. Zo is hier een wijkcentrum, basisschool het Woudhuis, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. Veel beweging dus. En alle ruimte om van alles en iedereen te leren en te genieten.

Openingstijden

Maandag 07.30 - 18.15 uur
Dinsdag 07.30 - 18.15 uur
Woensdag 07.30 - 18.15 uur
Donderdag 07.30 - 18.15 uur
Vrijdag 07.30 - 18.15 uur

Samen, want dat is zó gezellig!

Zelf de wereld ontdekken, vanuit wie je bent, want je kunt en wat je wilt. Dat staat bij ons voorop. Met twee verticale groepen vermaken we ons elke dag goed. Onze grote hal en spannende, leerzame speelhoeken maken van elke dag een groot avontuur. Samen spelen in de bouwhoek of kookhoek? Ga je gang. Creatief zijn in het atelier of ravotten op het gymkussen? Dat kan en mag! Wat we ook doen, we doen ‘t samen wanneer het maar kan. Ook als we naar buiten gaan. Spelen op het plein, wandelen naar de speeltuin of kinderboerderij. Oh, en naar het winkelcentrum voor een boodschap, ook dat vinden we fijn.

Eigen tempo, eigen willetje én eigen plezier!

Samen dus, dat vinden we gezellig. Daarbij is er natuurlijk alle aandacht voor ieder kind op zich. Eigen tempo, eigen willetje en eigen plezier. Daar hebben we de ruimte voor, want daar groeien kinderen van. We werken trouwens volgens de Gordon methode, waarbij gelijkwaardigheid en wederzijds respect centraal staan. Goed voor later en een mooie manier om vriendjes te maken. Kom je snel kijken?

Superflex

Op deze locatie bieden wij naast flexibele opvang ook het superflex pakket aan. Dit is speciaal voor ouders die behoefte hebben aan een grote mate van flexibiliteit! Hierbij zijn vrije breng- en haaltijden mogelijk (behalve tijdens het gezamenlijke lunchmoment tussen 11.30 en 12.30).

Voor meer informatie hierover kijk op: superflex

Een team van enthousiaste medewerkers

Willemijn Boissevain

pedagogisch medewerker

Janny Schalkwijk

pedagogisch medewerker

Derya Akgul Eraslan

pedagogisch medewerker

Claudia ter Braak

pedagogisch medewerker

Mirjam Meijerink

pedagogisch medewerker

Marleen

pedagogisch medewerker

Ellen

pedagogisch medewerker

Caroline

Martin van Ommen

manager

Ontwikkeling stimuleren

We stimuleren het spelend onderzoeken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun groei, zelfredzaamheid, eigenheid en zelfvertrouwen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een veilige en ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat. Daarbij hebben we oog voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende inrichting van onze binnen- en buitenruimtes. Onze medewerkers zijn opgeleid om de ontwikkeling van jouw kind goed te volgen.

Kinderdagverblijf Apeldoorn 2021

Tarieven Uurtarief
52 weken € 9,26
41 weken € 10,14
Flexibele opvang (op een select aantal locaties) € 10,25
Incidentele opvang € 10,25
Maaltijd (op een select aantal locaties) € 3,29

Blog & magazines