Buitenschoolse opvang Dijkhuizen - Doomijn | Kinderopvang

Buitenschoolse opvang Dijkhuizen

Een wereld vol mogelijkheden, waar de kinderen meedenken en meebeslissen. Dát is onze bso. Samen kiezen maakt het elke dag boeiend. Voor ons vaste team en vooral voor de kinderen zelf. We zitten bovendien in brede school De Dissel en dat maakt onze wereld nog groter en diverser.

 

Openingstijden

Maandag einde schooltijd - 18:15 uur
Dinsdag einde schooltijd - 18:15 uur
Woensdag einde schooltijd - 18:15 uur
Donderdag einde schooltijd - 18:15 uur
Vrijdag einde schooltijd - 18:15 uur
Schoolvrije dag 07:30 - 18:15 uur
Vakantiedag 07:30 - 18:15 uur
Deze locatie biedt voorschoolse opvang aan op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 08.30 uur.

Ontdekken, vallen en weer opstaan

Vandaag is weer anders dan gisteren. Omdat we in onze BSO alle kanten op kunnen en omdat we samen de leukste activiteiten bedenken. De gymzaal van de school, het grote speelplein met het korfbalveld, voetbalvelden naast de deur… Beweging en plezier gegarandeerd! Zo kunnen kinderen hun energie lekker kwijt of juist opdoen in de frisse lucht. Want buiten spelen is toch eigenlijk het allerfijnst. Ook in de winter. Als het vriest hebben we zelfs een ijsbaan. En doen de kinderen liever iets anders, dan geven ze dat wel aan tijdens de vergadering van onze kinderraad. Eén keer per maand bespreken we met elkaar alles wat onze opvang leuker, beter of spannender kan maken. Zo leren ze al jong voor zichzelf opkomen en daar groeien ze van!

Samen beslissen, samen plannen maken en samen spelen. Net zoals het in de wereld hoort, maar dan in ‘t klein. En dat is helemaal Doomijn.

Oók helemaal Doomijn is onze kijk op tijd en aandacht. De vrije tijd na school is écht voor de kinderen zelf. Die tijd mogen ze bij ons 100% benutten. Daarom werken we met een vast haalmoment tussen 17.00 uur – 18.15 uur. In dit haalmoment zijn we zo flexibel mogelijk en kun je als ouder kiezen voor de vaste haalmomenten van 17.00, 17.30 en 18.15 uur.

Fotomomenten

Op onze locaties is elke dag er één vol verwondering. Of het nu binnen of buiten is: we gaan op ontdekking in de kinderwereld. We delen onze avonturen en raken niet uitgepraat! Wat we doen op onze opvang, ontdek je met onze locatie-updates:

10 november 2023

Modder

We beleven de herfst door te spelen met modder en springen in grote regenplassen! Wat een plezier!

30 oktober 2023

Herfstvakantie 2023

Vanmorgen zijn wij met zijn allen naar het sportinstuif geweest in Meppel. Hier konden kinderen op ontdekking gaan en verschillende sporten beoefenen. Het was een hele sportieve ochtend!    

30 oktober 2023

Herfstvakantie 2023

Met deze bladeren, eikels én pompoenen kun je stoepkrijten! Hoe leuk is dat?!

Een team van enthousiaste medewerkers

Monique

pedagogisch medewerker

Gera

pedagogisch medewerker

Irma

manager

Ontwikkeling stimuleren

We stimuleren het spelend onderzoeken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun groei, zelfredzaamheid, eigenheid en zelfvertrouwen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een veilige en ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat. Daarbij hebben we oog voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende inrichting van onze binnen- en buitenruimtes. Onze medewerkers zijn opgeleid om de ontwikkeling van jouw kind goed te volgen.

Buitenschoolse opvang Zwolle, Noord, Harderwijk 2024

Tarieven Uurtarief
52 weken € 9,45
41 weken € 10,33
41 weken + 6 vrij besteedbare dagen € 10,07
41 weken + 12 vrij besteedbare dagen € 9,94
41 weken + 24 vrij besteedbare dagen € 9,73
Flexibele opvang (alleen na overleg met Klantadvies) € 10,59
Extra opvang op factuur € 10,59

Blogs & magazines